”Skolans nya satsning har blivit en succé hos eleverna!”

”Skolans nya satsning har blivit en succé hos eleverna!”

 Dekorativt element
Vi fick möjligheten att träffa Linda Wall som är förstelärare på Thoren Framtid i Karlstad. Hon berättar om skolans nya satsning ”Lugnet” och hur dem ger sina elever möjlighet till ökat vuxenstöd i en lugn och avgränsad miljö som leder till glada och motiverade barn.

Satsningen har blivit populär och allt fler barn ansluter sig till ”Lugnet”.

Vad är bakgrunden till rummet ”Lugnet”?
- Vi på Thoren Framtid i Karlstad såg att det fanns ett stort behov i våra elevgrupper att ges möjligheten till en mer avgränsad arbetsplats med ökat vuxenstöd. Lugnet har ökat i popularitet hos våra elever ju längre terminen har gått.

När startade ni Lugnet?
- Vi startade upp Lugnet vårterminen 2020, efter sportlovet.

Kan du beskriva hur rummet fungerar i praktiken?
- Mentorer som önskar plats för någon elev kan söka plats via vår elevhälsa. Här ges eleverna möjlighet till mindre sammanhang och ökat vuxenstöd. Det är undervisande lärare i skolans olika ämnen som ger uppgifter att jobba med i Lugnet. Den bemannande läraren i Lugnet ger stöttning i samspråk med ämneslärare. En del elever startar lektionen i klassrummet för att sedan fortsätta i Lugnet med enskilt arbete, medan andra elever genomför hela lektioner i Lugnet.

- Vad har satsningen fått för bemötande av eleverna?
Mycket positivt! Elever som ofta jobbar i Lugnet svarar att: "Det är en plats där det alltid finns en vuxen som har tid att hjälpa.", "Man får snabbt hjälp av vuxna och det är alltid lugn och ro. Det är skönt att få arbeta på en plats med färre elever.", "Man får mycket skolarbete gjort. I Lugnet finns det vuxna som har tid att stanna upp och lyssna."

Har ni märkt någon skillnad hos eleverna, både utifrån resultat men också personlig utveckling?
- Ja. Vi har elever som tidigare haft ett stort motstånd till att ens komma till skolan som numera gärna kommer till skolan när Lugnet finns. Vi pedagoger ser även att elever som besöker Lugnet har mer energi och orkar göra mer skolarbete i den lugna miljön.

 Dekorativt element

Fler nyheter

”Skolans nya satsning har blivit en succé hos eleverna!”

”Skolans nya satsning har blivit en succé hos eleverna!”

Vi fick möjligheten att träffa Linda Wall som är förstelärare på Thoren Framtid i Karlstad. Hon berättar om skolans nya satsning ”Lugnet” och hur dem ger sina elever möjlighet till ökat vuxenstöd i en lugn och avgränsad miljö som leder till glada och motiverade barn.

Läs mer
Information: Här är ThorenGruppens riktlinjer för Coronaviruset

Information: Här är ThorenGruppens riktlinjer för Coronaviruset

Nedan finns ThorenGruppens riktlinjer och övrig information som gäller under tiden för Coronavirusets spridning och påverkan.

Läs mer