New
Vi har ny hemsida! Hoppas du uppskattar den. Vi uppdaterar löpande med mer information.

Thoren Framtids pedagogiska diamant i verkligheten

Så här använder vi varje dag det personliga lärandet, det verkliga lärandet och det digitala lärandet i vår skola
 Dekorativt element

De tre delarna i Thoren Framtids pedagogiska diamant genomströmmar inte bara vår undervisning, utan alla aktiviteter på skolan. För att få den bästa möjliga framtiden behöver eleverna utveckla både sitt lärande och sina personliga egenskaper.

Vår pedagogik är därför en del av våra fritidsaktiviteter, i hur vi väljer skolinredning och hur vår personal vidareutbildas: i allt som gör Thoren Framtid till en unik skola. Då kan eleverna bli självsäkra, självständiga och trygga individer med stor kunskap om omvärlden och sig själva.

Så här går det till:

Personligt

Framtidsförmågor och framtidsegenskaper
I undervisningen har vi ett stort fokus på att utveckla de förmågor och egenskaper som är viktiga för elevernas framtid. Genom olika aktiviteter bygger vi därför upp elevens skapande förmåga, kommunikativa förmåga, analytiska förmåga, ledarförmåga och kreativitet.

Profiler
Genom våra profiler uppmuntrar vi eleverna till att utveckla sina individuella talanger. Eleverna väljer profil efter sina intressen och framtidsdrömmar, vilket gör dem mer motiverade och skapar en roligare skolgång.

Coaching i och utanför klassrummet
För att kunna lyckas och utvecklas i och utanför klassrummet behöver eleverna ha stöd från vuxna. På Thoren Framtid fokuseras vi på coachning och mentorskap, inte bara i form av våra lärare, utan ibland också från näringslivet.

GRIT
Att ha GRIT betyder för oss att ha beslutsamhet och genomförandeförmåga: en egenskap som är viktig för att klara av framtida jobb och utbildningar. Vi utvecklar därför elevernas GRIT, till exempel genom hur vi utformar skoluppgifter och projekt.

Verkligt

Case och projekt
Vi arbetar ofta ämnesintegrerat och schemabrytande genom case och projekt. De case vi använder är riktiga uppgifter och uppdrag från företag och organisationer. Då får eleverna lära sig i ett äkta sammanhang.

Praktik och studiebesök
Våra elever får använda det de lär sig i verkligheten genom praktik och studiebesök – då ökar motivationen till att lära sig ännu mer. Samtidigt får de med sig ny erfarenhet och kunskap.

Pop-up School
Det är där ute allt händer – så varför ska lärandet stanna i skolan? På Thoren Framtid flyttar vi ibland ut klassrummet till ett spännande företagskontor, en affär, eller kanske ett bibliotek. Genom Pop-up School lär sig våra elever på riktigt och ute i verkligheten.

Samhället och omvärldsbevakning
Det är en sak att lära sig något utantill, en annan att verkligen förstå det och kunna sätta det i ett sammanhang. Vi har därför ett stort fokus på samhället och omvärldsbevakning.

Digitalt

En naturlig del av undervisningen
Thoren Framtid är självklart en digital skola. Vi använder bland annat Smartboards, digitala och interaktiva skrivtavlor, och School Soft som låter föräldrarna ta del av skolarbetet online.

Källkritik, likvärdighet och demokrati
Digitaliseringen skapar många nya möjligheter, men även nya utmaningar när det blir allt svårare att avgöra vad som är sant på internet. Källkritik och hur det hänger ihop med ämnen som likvärdighet och demokrati är därför en del Thoren Framtids digitala undervisning.

Datorer och surfplattor  
I undervisningen använder våra elever digitala verktyg som datorer och surfplattor.

E-sport och programmering
Vi förbereder eleverna för framtiden, en framtid som kommer bli alltmer digitaliserad. För eleverna är den förändringen helt naturlig, något som vi vill uppmuntra. På Thoren Framtid kan eleverna därför lära sig om ämnen som e-sport och programmering.

Entreprenörskap – Lärande på riktigt

På Thoren Framtid är det självklart att skolan ska vara en del av näringsliv och samhälle. Därför har vi ett stort fokus på entreprenörskap och företagande. Då lär sig våra elever att lösa problem, bygga relationer, och skapa och utveckla idéer. De blir lyhörda, ödmjuka, och drivna – viktiga egenskaper som de kommer ha nytta av en lång tid framöver. Samtidigt får eleverna med sig kunskap som gör det möjligt för dem att skapa en bättre framtid för oss alla.

Eleverna utvecklar sitt entreprenörskap genom bland annat Ung Företagsamhet, samarbeten med näringsliv och olika verklighetsnära projekt. Då får de också en chans att använda alla delar i Thoren Framtids diamant i ett verkligt sammanhang.
 Dekorativt element