Vi är en grundskola som förbereder våra elever för framtiden – med MOD, KRAFT, PASSION och HJÄRTA

Vi vill bygga en god kunskapsgrund hos våra elever samtidigt som vi vill se dem utvecklas som individer och samhällsmedborgare.
 Dekorativt element
Thoren Framtids pedagogiska plattform är vår pedagogiska diamant. Den innehåller viktiga delar som förenar oss alla i synen på skolan och lärandets utformning och riktning. Vi arbetar alla enligt den som ramverk men med stor lokal frihet att tillsammans med personal och elever utveckla varje skola utifrån just den skolans unika behov. Det innebär att varje skola både kan vila på vår diamant och ha en egen inriktning för sin pedagogik.  

På några av våra skolor har vi utvecklade idrottsprofiler, på en annan skola arbetar eleverna i projekt och genom äventyr för att skapa verklighetsbaserat lärande. På våra skolor i Kiruna har vi en tydlig friluftsprofil och på TF Sandbergska arbetar man med internationella utbyten. Det är därför viktig att du tar kontakt med just den skola som du är intresserad av för att få en klar bild av hur den arbetar med diamanten som ram och lokal förankring som innehåll.

Tillsammans testar vi nya vägar och metoder för att lära ut på ett personligt, verkligt och digitalt sätt.

Utveckling sker inte när vi tar samma väg som alla andra. Det sker när vi vågar vara annorlunda. Det är i förändring och utanför invanda mönster som utvecklingen verkligen händer. Och det är där som Thoren Framtid vill vara.

Thoren Framtid arbetar för att ständigt utvecklas

För att erbjuda våra elever en god undervisning och en trygg lärmiljö har alla skolor ett systematiskt kvalitetsarbete som stödjer oss i att ständigt utvecklas och bli bättre.
Två elever med Hijab som sitter vid en bärbar datorEn lärare på Thoren Framtid som sitter ned vid ett bord tillsammans med tre eleverTre elever som jobbar vid sina bärbara datorer
 Dekorativt element

På Thoren Framtid får eleverna:

Pratbubbla med texten "Jag vågar"

MOD

att våga påverka och göra sin röst hörd.
+
Pratbubbla med texten "Jag kan!"

KRAFT

att fortsätta försöka och utmana sig själv.
+
Pratbubbla med texten "Jag vill"

PASSION

för kunskap och lärande.
 Dekorativt element