Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna.
Om du har fler frågor kan du kontakta oss på info@thorenframtid.se – vi hjälper dig mer än gärna!
Pratbubbla med texten: "Kontakta oss direkt om du har frågor!"

Hur ställer jag mitt barn i kö?

För att få en plats på någon av våra skolor behöver du ställa ditt barn i kö. Köanmälan finns här. Du kan också alltid kontakta skolans rektor gällande frågor kring platstillgång. Det är alltid rektor som beslutar om antagning.

Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?

Alla skolor har en lokal elevhälsa som innehåller skolsköterska, kurator, specialpedagog/speciallärare och leds av rektor. Huvudmannen har ett väl implementerat arbete för elevhälsans processer och rutiner.

Hur arbetar ni förebyggande mot kränkningar?

Vi arbetar främjande och förebyggande för att motverka alla typer av trakasserier och diskriminering. Varje skola har ett lokalt årshjul för insatser samt har huvudmannen ett väl utvecklat arbete för att säkerställa det åtgärdande arbetet. Vi tror att goda relationer är en viktig del i det förebyggande arbetet och därför arbetar Thoren Framtid aktivt med relationer.