Vår pedagogik

Målfokuserat. Verkligt. Gemensamt.
 Dekorativt element

Vår ambition är att varje elev ska nå sin fulla potential – som elev och människa. För att ge våra elever största möjliga utveckling bygger vår pedagogik på målfokuserat, verkligt och gemensamt lärande.

Thoren Framtids pedagogiska diamant

Thoren Framtids pedagogiska diamant med tre delar: Det personliga lärandet, Det verkliga lärandet och Det digitala lärandet

Målfokuserat

Vilandes på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innefattar vår kunskapsbetonade undervisning både traditionella och moderna arbetssätt.

För att eleverna ska vilja lära sig lägger vi stor vikt vid att skapa ett stimulerande och aktivt lärande. Vi sporrar eleverna att våga sikta högre och jobbar hårt för att ge varje elev rätt förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

En elev som spelar gitarr

Verkligt

Är det på riktigt så är det viktigt. Hos oss lär sig eleverna i en verklig kontext, i en genomtänkt lärmiljö som ofta sträcker sig bortom klassrummets väggar.

Då lärandet har en tydlig koppling till livet utanför skolan lär sig eleverna hur världen fungerar, samtidigt som de får viktiga erfarenheter och kan tillämpa sina kunskaper i verkligheten.

En elev som hänger upp kläder i en butik

Gemensamt

Vi har tydliga regler och höga förväntningar på våra elever. Samtidigt bygger lärarna relationer till varje elev, har regelbundna avstämningar och kontinuerlig uppföljning av elevernas lärande.

Närvarande lärare i kombination med ordning och reda leder till studiero och trivsel som låter eleverna prestera, men även en stark gemenskap som gör att eleverna kan må bra i skolan.

Två elever som presenterar för klassen framför en smartboard

Thoren Framtids pedagogiska diamant i verkligheten

Läs mer om hur vi varje dag använder det personliga lärandet, det verkliga lärandet och det digitala lärandet i vår skola.