Vår diamant utgör basen i vår pedagogik

Vi arbetar på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Vår pedagogiska diamant stödjer oss i arbetet att få våra elever att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vi strävar efter en inspirerande och varierad undervisning där varje elev bemöts utifrån sina unika behov. Vi tror att trygghet är en förutsättning för lärande och arbetar strukturerat för ett tryggt arbetsklimat.
Pil nedåt
 Dekorativt element

Thoren Framtids pedagogiska diamant

Thoren Framtids pedagogiska diamant med tre delar: Det personliga lärandet, Det verkliga lärandet och Det digitala lärandet

Personligt

Inom Thoren Framtid arbetar vi personligt. Det innebär att vi värdesätter relationen och har en helhetssyn på våra elever. Vi arbetar salutogent vilket betyder att vi fokuserar på det som fungerar och bygger vidare därifrån.

Vi tror att trygga barn lär sig bättre och att barn som lär sig blir trygga, därför är det personliga mötet mellan lärare och elev och regelbunden återkoppling och feedback en prioriterad del av vårt förhållningssätt.

En elev som spelar gitarr

Verkligt

Inom Thoren Framtid vill vi att skolarbetet ska vara verkligt. Det innebär för oss att lärandet ska vara meningsfullt, värdeskapande och med tydlig koppling till elevernas vardag och framtida behov.

Det kan innebära att man arbetar med verkliga mottagare av sitt skolarbete eller att man tar hjälp av externa aktörer och stödjer dem i att lösa deras, verkliga, problem. Det är viktigt för oss att lärandet har koppling till de förmågor man behöver i den verkliga världen!

En elev som hänger upp kläder i en butik

Digitalt

Digitalt innebär för oss att vi följer samhällets utveckling vad gäller digitala arbetssätt och arbetsmetoder. Digitaliseringen i skolans värld innefattar viktiga delar så som demokrati, källkritiskt tänkande och att se möjligheter utanför det rumsliga.

Världen kan enkelt flytta in i klassrummet idag med hjälp av modern teknik. Därför vill vi göra det möjliga möjligt och det osynliga synligt genom att klokt och modigt använda oss av digitala arbetssätt och verktyg. Digitalisering inkluderar och öppnar upp världen!

Två elever som presenterar för klassen framför en smartboard
 Dekorativt element
Check-symbol

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Thoren Framtid vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar därför ständigt med att söka svar på våra frågor inom forskning och inom den samlade lärarkårens samlade erfarenhet. Med vetenskap som grund, passion som bränsle och modet som ficklampa lyser vi upp vägen mot framtiden!

Thoren Framtids pedagogiska diamant i verkligheten

Läs mer om hur vi varje dag använder det personliga lärandet, det verkliga lärandet och det digitala lärandet i vår skola.