Hörnstenarna

Delarna som gör helheten
 Dekorativt element

Kunskapen

Kunskap är människans främsta redskap för att förstå världen och forma framtiden. Det är av största vikt för att kunna hänga med och delta i samhället, samtidigt som det främjar människans personliga utveckling, kritiska tänkande och beslutsfattande.

Vi vill att även våra elever ska se storheten i kunskap och vilja ta till sig den. Därför betonar vi kunskapens kraft i allt vi gör.

En elev som spelar gitarr

Verkligheten

Utöver att bygga traditionell kunskap är det viktigt att lära sig tillämpa färdigheterna i praktiken. Därför lägger vi stor vikt vid att arbeta verklighetsnära.

Det ger eleverna en bättre bild av hur världen utanför skolan fungerar, främjar deras problemlösningsförmåga och förbereder dem för livet efter grundskolan.

En elev som hänger upp kläder i en butik

Skolkulturen

Miljön och kulturen på skolan spelar en viktig roll i elevernas utveckling. Elever ska inte behöva utstå stökiga lektioner eller känna sig utfrysta – de behöver studiero och trygghet. Därför präglas våra skolor av ordning och reda, tydliga regler och god gemenskap.

Parallellt som lärarna ställer höga förväntningar bygger de personliga relationer till eleverna. Kombinationen av struktur och gemenskap gör att eleverna får alla förutsättningar att lyckas med sina studier, samtidigt som de kan må bra i skolan.

Två elever som presenterar för klassen framför en smartboard

Thoren Framtids pedagogiska diamant i verkligheten

Läs mer om hur vi varje dag använder det personliga lärandet, det verkliga lärandet och det digitala lärandet i vår skola.