Ansökan om plats

Ansökan görs till respektive skolas elevkö. Nedan hittar du länkar till skolornas elevkö. Anmäl ditt intresse till elevkön för den skolan du vill att ditt barn skall gå på.