Digitalt och globalt: Thoren Framtid i framkant inom digitalt lärande

Digitalt och globalt: Thoren Framtid i framkant inom digitalt lärande

 Dekorativt element
Enligt läroplanen ska digitala verktyg ingå i ämnen som matematik och teknik. Trots det är det få skolor som uppfyller kraven, visar en rapport från Skolinspektionen. På Thoren Framtid är det digitala en självklar och viktig del av utbildningen, något som har prisats av SMART Technologies.

Thoren Framtid har under flera år jobbat hårt med att förbättra förutsättningarna för digitalt lärande. Några av skolornas framgångsfaktorer har varit att utbilda pedagogerna, att ha IKT-ansvariga lärare på varje skola och ett aktivt samarbete mellan skolorna.

Under hösten fick blev Thoren Framtid den första skolkoncernen i Sverige att få utmärkelsen SMART Exemplary School. Utmärkelsen delas ut av SMART Technologiestill de skolor som ligger i framkant när det gäller digitalt lärande.

– Thoren Framtid får utmärkelsen SMART Exemplary School därför att de har visat ett stort engagemang och de har tagit fram en mångårig implementeringsplan. Vilket är väldigt viktigt när man ska implementera nya arbetssätt, till exempel digitala verktyg, säger Karin Lind, Marknadschef på Netsmart AB, distributör för SMART Technologies i Sverige.

En av de som länge har arbetat med digitaliseringen på Thoren Framtid är läraren Ola Brorson. För honom betyder utmärkelsen SMART Exemplary School mycket.

– Den här utmärkelsen som vi har fått i dag, som är till alla Thoren Framtids både grund- och förskolor, är jätteviktig för oss. Det är ju en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Att vi är de första skolorna i Sverige som får den här utmärkelsen betyder också väldigt mycket.

Viktigt med vidareutbildning

Ett vanligt förekommande problem som både Karin Lind och Ola Brorson lyfter är att skolor tenderar att köpa in digitala verktyg, och sedan inte lära personalen hur de ska använda dem. För en pedagog kan då de digitala verktygen bli en tidstjuv eftersom de inte fungerar, eller så vågar de inte använda det alls.

– Man behöver se vikten av att ha kontinuerlig fortbildning och ha personer på varje skola som är lite extra ansvariga för implementeringen och för att inspirera och fortbilda sina kollegor hela tiden. Man kan inte bara gå in med en snabb fortbildningsinsats och sen tro att alla kan, utan det här är ett kontinuerligt arbete, säger Karin Lind om vikten av utbildning.

När Thoren Framtid fick utmärkelsen SMART Exemplary School fick därför pedagoger från 13 av koncernens för- och grundskolor en utbildning inom SMART-verktygen. Planen är att därefter att fortsätta utbilda och ständigt se över vilka kunskapsluckor som kan finnas på skolorna.

De digitala verktygen ska underlätta för läraren

Det finns många vinster med att använda digitala verktyg i skolan, utöver att följa läroplanen. Det säger läraren Jennie Stein, IKT-ansvarig på Thoren Framtid Älmhult, som var med på utbildningen. Hon berättar om fördelarna med att ha många olika övningar och uppgifter tillhands via elevernas datorer och klassrummets smartboard.

– Många lärare är stressade i dag, vi vill få fram jättebra material där vi kan nå våra elever så bra som möjligt. Men det tar också tid att bygga upp bra övningar. Och det är lite det här att man inte ska behöva uppfinna hjulet igen, utan man kan faktiskt använda det som andra lärare redan har kommit på.

Men alla är inte överens om att det bara är bra att använda digitala verktyg. En del menar att de riskerar att ta över lärarens viktiga pedagogiska roll i klassrummet. Jennie Stein håller inte med om den kritiken.

– Jag ser det inte alls som att det digitala tar över lärarens roll, utan det är ett hjälpmedel och någonting som gör att vi kan göra det effektivare och bättre för eleverna och nå eleverna på många olika sätt. Det är fortfarande vår roll att bestämma vad det digitala ska innehålla, att skapa övningarna och vara den som styr alltihopa.

Ola Brorson håller med om att fördelarna väger över nackdelarna om de digitala verktygen används på rätt sätt.

– Problemet med penna och papper är ju att det tar väldigt lång tid att få feedback. Även om du är jättesnabb på att rätta och rättar på rasten efter som lärare, så tar det ju en stund. Med digitaliseringen så får eleverna direkt reda på, ett kvitto på; ”jag kunde inte”.

Genom de digitala verktygen kan läraren alltså snabbt få reda på vilka elever som hänger med i undervisningen, och vilka som inte gör det.

– Om jag har papper och penna så får jag reda på det på kvällen. Och då är det lite sent, säger Ola Brorson.

FAKTA: DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

Skolverket har bestämt att digitala verktyg ska ingå i undervisningen. När världen förändras och blir alltmer digital är det viktigt att skolan hänger med i utvecklingen. I ämnen som matematik samt teknik är det i dag obligatoriskt med digitala verktyg. De digitala verktyg som används kan vara datorer, läsplattor och interaktiva skrivtavlor.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Därför är det bra att besöka skolor på plats

Därför är det bra att besöka skolor på plats

Att läsa på tar dig bara en bit på vägen. Den bästa känslan för om en skola är rätt för ditt barn får du genom att besöka den. Här listar vi några anledningar att boka in ett besök – och ett par tips för då du är på plats på skolan.

Läs mer
Tack till alla som kom på Öppet hus

Tack till alla som kom på Öppet hus

Vi på Thoren Framtid Växjö vill rikta ett stort tack till alla som besökte oss på Öppet hus 10 oktober!

Läs mer
Thoren Framtid Växjö blomstrar i globalt utbyte – svenska och spanska elever inspirerar varandra

Thoren Framtid Växjö blomstrar i globalt utbyte – svenska och spanska elever inspirerar varandra

Nyligen deltog eleverna på Thoren Framtid Växjö och en partnerskola i södra Spanien i ett gemensamt Erasmus+ projekt där de arbetade tillsammans och skapade en lärorik upplevelse. Eleverna från båda skolorna fick möjlighet att utveckla sina språkkunskaper, personliga färdigheter och kulturella förståelse genom att delta i olika aktiviteter och dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer