Godkänd inspektion på Thoren Framtid Axona

Godkänd inspektion på Thoren Framtid Axona

 Dekorativt element
Skolinspektionen har granskat Thoren Framtids grundskola Axona i Kristianstad – och gett godkänt på alla punkter. – Vi är glada över att vårt gedigna kvalitetsarbete ger resultat, säger rektorn Anna Karlsson.

Thoren Framtid Axona i Tollarp, Kristianstad kommun, är en grundskola som bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 9 med en klass per årskurs. Totalt går det 193 elever på skolan.

Under höstterminen 2023 inledde Skolinspektionen en tillsyn av skolan. I tillsynen kontrollerade Skolinspektionen om verksamheten vid Thoren Framtid Axona följer gällande bestämmelser om undervisningens omfattning, frånvaro, garanti för tidiga stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd samt skolans arbete med att skapa trygghet och studiero.

Tillsynen genomfördes genom intervjuer med elever, lärare, personal i elevhälsan och rektorn samt lektionsobservationer den 7 till 9 november 2023. Som en del av tillsynen granskades även dokumentation och huvudmannen yttrade sig över allt material av betydelse för beslutet.

I sitt beslut skriver Skolinspektionen att det inte framkommer annat än att verksamheten uppfyller författningarnas krav. Ärendet ska därför avslutas.

– Vi har ett genomgående och kontinuerligt kvalitetsarbete på skolan, det är vi trygga med. Men givetvis är det alltid skönt att få det svart på vitt – vi klarar alla krav, säger Anna Karlsson.

Varje år sammanställer Friskolornas Riksförbund hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. Och Axon avslutade läsåret 2022/23 med flaggan i topp – med 100 procents gymnasiebehörighet bland eleverna.

– Vi har en enorm vilja och jobbar hårt för att alla elever ska lyckas. Hos oss har 100 procent av eleverna fått gymnasiebehörighet i femton år sedan skolan startade. För oss är det otroligt viktigt att aldrig backa från att gå den extra milen för att eleverna ska klara skolarbetet, säger Anna Karlsson.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Började odla i skolan – fick uppmärksamhet över hela Sverige

Började odla i skolan – fick uppmärksamhet över hela Sverige

Ett test med lådor för hydroponisk odling blev startskottet för Thoren Framtid Axona i Kristianstad. I dag sitter man med i Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse, recenserar odlingsböcker, är med på mässor och skriver odlingsinstruktioner till andra skolor – till och med till skolor i Uganda.– Det är ett helt fantastiskt arbete, säger Andreas Andersson, lärare och biträdande rektor.

Läs mer
Rektorn: Ingen elev faller mellan stolarna 

Rektorn: Ingen elev faller mellan stolarna 

Av eleverna på grundskolan Thoren Framtid Vargen i Kiruna får i princip 100 procent gymnasiebehörighet. Detta enligt Friskolornas Riksförbunds årliga undersökning. – Här faller ingen elev mellan stolarna, säger rektorn Lena Häggström.

Läs mer
Närmare 100 procent gymnasiebehörighet för flertalet av Thoren Framtids grundskolor

Närmare 100 procent gymnasiebehörighet för flertalet av Thoren Framtids grundskolor

Friskolornas Riksförbund har sammanställt hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. Inom verksamhetsområdet Thoren Framtids grundskolor är resultaten positiva – åtta av Thoren Framtids tolv högstadieskolor har nästan hundraprocentig gymnasiebehörighet bland eleverna.

Läs mer