Alla känner alla skapar trygghet och studiero

Alla känner alla skapar trygghet och studiero

 Dekorativt element
På Thoren Framtid Sandbergska i Upplands Väsby får nästan 100 procent av eleverna gymnasiebehörighet. Det lyfts fram i Friskolornas Riksförbunds årliga undersökning av alla grundskolor i Sverige, både friskolor och kommunala. – Värdegrundsarbete och relationsskapande har en mycket central roll i allt vi gör, säger Eva Svensson, rektor på skolan.

Thoren Framtid Sandbergska är en F–9-skola präglas av en småskalighet där nära relationer mellan elever och vuxna är en av grundbultarna – alla ska känna alla. Samtliga elever från F–9 vistas i samma lokaler under dagarna och genom exempelvis faddersystem byggs viktiga relationer mellan skolans alla elever.

– Vi har hemklassrum för alla elever och alla dörrar på skolan är öppna, det skapar trygghet och studiero. Elever som trivs och mår bra är en förutsättning för lärande, säger Eva Svensson.

Läsåret 2022/23 visade Friskolornas Riksförbunds undersökning att eleverna på åtta av Thoren Framtids tolv högstadieskolor hade nästan hundraprocentig gymnasiebehörighet, vilket bland annat kan förklaras av ett stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och elevernas förutsättningar att nå goda resultat. En av skolorna med nästan hundraprocentig gymnasiebehörighet var just Sandbergska.

– Hos oss är en av de viktigaste pusselbitarna för hög behörighet till gymnasiet att så tidigt som möjligt identifiera elever som är i behov av stöd – och att kontinuerligt och systematiskt följa upp dessa elevers progression. För att lyckas med stödinsatserna är det helt avgörande att motivera eleverna till att själva se möjligheten att lyckas samt att de blir involverade och delaktiga i de åtgärder som planeras. Det är lätt att glömma eleven i processen kring stöd och extra anpassningar och att vi planerar åt dem istället för med, säger Eva Svensson.

Inom skolledningen är man också noga med att alltid framhålla skolans ansvar för elevernas utveckling och inte planera för att insatser och anpassningar ska göras av elever och föräldrar utöver den ordinarie undervisningen, till exempel hemma eller vid extra studietid – utan istället vara en del av den. Det innebär att undervisning och undervisningskvalitet är ett ständigt pågående utvecklingsarbete på skolan.

– Vi jobbar också mycket med elevernas motivation och framtidstro, bland annat genom ett strukturerat arbete kring SYV-planen där eleverna ges möjlighet att tänka, diskutera, planera och drömma om sin framtid. Detta sker till exempel genom motiverande samtal, spaningar på arbetslivet samt att eleverna får lära känna sig själva. För att klara av grundskolans mål behövs det också ett visst mått av kämparanda och eget ansvar, vilket vi ser stora vinster med att fokusera på, säger Eva Svensson.

Skolan har många internationella projekt med skolor i andra länder och eleverna får bygga broar mellan kulturer och andra samhällen.

– Skolan samarbetar också med lokala med företag och verksamheter och varje sommar åker hela fritidshemmet på ”sommarkollo” i två veckor till en naturskola, säger Eva Svensson.

Hon menar att på Sandbergska ska alla elever känna sig sedda och respekterade – varje dag.

– Vi har tydliga ordningsregler som vi arbetar med kontinuerligt i alla klasser. Elever och föräldrar är väl införstådda med skolans regler och våra förväntningar kring att följa dessa. Det skapar trygghet, säger Eva Svensson.

Hon tillägger att en viktig framgångsfaktor är det faktum att eleverna trivs och vill komma till skolan – även efter att de har gått ut.

– Vi har många elever som slutat hos oss som ofta kommer på besök och hänger med personalen i soffan – ett fint betyg på att de har haft en fin skolgång här på Sandbergska!

 Dekorativt element

Fler nyheter

Argentinaprojektet firar 7 år: ”Värdet är enormt”

Argentinaprojektet firar 7 år: ”Värdet är enormt”

I dagarna har Thoren Framtid Sandbergska välkomnat sin argentinska partnerskola. Det givande samarbetet är nu inne på sitt sjunde år. – Att se eleverna växa som personer gör allt arbete värt det, säger rektor Eva Svensson.

Läs mer
Därför är det bra att besöka skolor på plats

Därför är det bra att besöka skolor på plats

Att läsa på tar dig bara en bit på vägen. Den bästa känslan för om en skola är rätt för ditt barn får du genom att besöka den. Här listar vi några anledningar att boka in ett besök – och ett par tips för då du är på plats på skolan.

Läs mer
Från Sverige till Argentina – Sandbergska skapar global utbildning

Från Sverige till Argentina – Sandbergska skapar global utbildning

Thoren Framtid Sandbergska har sedan 2010 fokuserat på internationella projekt och relationer. Skolans rektor Eva Svensson drömde om en skola som var en global plats – och hennes vision blev verklighet, med start i Kina och nu senast genom ett samarbete med en skola i Argentina.

Läs mer