Välkommen till Thoren Framtid i

Falkenberg

På Thoren Framtid i Falkenberg jobbar vi med ledorden mod, kraft och passion med hjärtat, något som speglas i hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med tryggheten på skolan genom att starta upp varje nytt läsår med gemensamma aktivitetsdagar för hela skolan. Utöver detta arbetar vi även åldersintegrerat på andra sätt, bland annat genom fadderverksamhet och åldersöverskridande temadagar. På vår skola går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På morgon och eftermiddag finns vår fritidsverksamhet för alla som har behov av tillsyn.
 Dekorativt element
På Thoren Framtid i Falkenberg jobbar vi med ledorden mod, kraft och passion med hjärtat, något som speglas i hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med tryggheten på skolan genom att starta upp varje nytt läsår med gemensamma aktivitetsdagar för hela skolan. Utöver detta arbetar vi även åldersintegrerat på andra sätt, bland annat genom fadderverksamhet och åldersöverskridande temadagar. På vår skola går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På morgon och eftermiddag finns vår fritidsverksamhet för alla som har behov av tillsyn.
ADRESS
Brunekullevägen 2
311 70 Falkenberg
FRÅGOR OM SKOLAN
Helena Andersson
Administratör
072-254 35 04
skoladminfbg@edu.thorenframtid.se
REKTOR
Alexandra Johansson Trubarac
0732-74 29 50
alexandra.johansson-trubarac@thorenframtid.se
Att lära tillsammans är något vi lägger stor vikt vid i vårt arbete med Kooperativt lärande, ett arbetssätt där eleverna lär med och av varandra. Rörelse är en naturlig del i undervisningen och något som visat sig hjälpa eleverna att hålla fokus. Vi inkluderar rörelsepauser under hela skoldagen, så att hjärnan får en paus och kroppen får röra sig. Detta främjar inlärningen! Från förskoleklass och upp till åk 3 har eleverna tillgång till antingen en Ipad eller en Chromebook, att använda i skolan. I åk 4-6 har varje elev varsin Chromebook, som även kan användas i skolarbete hemma. Våra elever klarade utmaningen med pandemin och genomförde fjärrundervisning på ett briljant sätt, tack vare våra digitala hjälpmedel; verkligt och digitalt! På vår skola i Falkenberg blir eleverna förberedda för framtiden, till exempel genom att de lär sig ta eget ansvar över sitt lärande. Vi vågar ställa krav på våra elever – då kan de växa som individer och utveckla sina unika talanger och förmågor.

Aktuella events

Här hittar du aktuella event och öppna hus.
Just nu finns inga planerade event
 Dekorativt element

Nyheter

Insamling till Musikhjälpen 2019 ThorenFramtid Falkenberg

Insamling till Musikhjälpen 2019 ThorenFramtid Falkenberg

Under hösten har eleverna på Thoren Framtid i Falkenberg arbetat med att förbereda inför insamling till årets upplaga av Musikhjälpen. Lärarna tillsammans med eleverna bestämde tidigt att de skulle skapa alster/konstverk och öva in låtar samt dans inför en basar som skulle hållas på skolan under musikhjälpenveckan. Elevernas engagemang i arbetet har varit enormt och deras vilja att få hjälpa andra har varit stor!

Läs mer

Lokal information

Säkerställ en plats nu

Vill du ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att ta sig an framtidens utmaningar? Då ska du se till att ställa ditt barn i kö nu.