Välkommen till Thoren Framtid i

Falkenberg

Thoren Framtid Falkenberg är en skola från F-6 med fritidshem. Skolan har idag 200 elever och ligger i vackra Brunekulle med närhet till hav, stad och skog.
 Dekorativt element
Thoren Framtid Falkenberg är en skola från F-6 med fritidshem. Skolan har idag 200 elever och ligger i vackra Brunekulle med närhet till hav, stad och skog.

Kontaktuppgifter

REKTOR
Alexandra Johansson Trubarac
0732-74 29 50
-
Epost ikon i form av ett kuvert
FRÅGOR OM SKOLAN
Helena Andersson
Administratör
072-254 35 04
-
Epost ikon i form av ett kuvert
ADRESS
Brunekullevägen 2
311 70 Falkenberg

Skolans inriktning

Thoren Framtid Falkenberg är en skola som vill att skolarbeter ska vara meningsfullt och ha en tydlig koppling till världen utanför. Detta är en viktig del i vår pedagogik som vi kallar verkligt lärande. Vi jobbar också med digitalt lärande, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv lär eleverna om digitalisering. Det digitala använder vi för att förstärka undervisningen. Relationsskapande är för oss det viktigaste i undervisning och lärande, genom goda personliga relationer mellan vuxna och elever ges alla möjlighet att lära och utvecklas och nå så långt de bara kan kunskapsmässigt.

Fritidshemmet

På Thoren Framtid Falkenberg har vi fritidsverksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna får en sammanhållen skolgång och de kunskaper eleverna tillgodogör sig under skoldagen tas till vara på under fritidstiden. På vårt fritids arbetar vi med olika projekt och teman som tar sin utgångspunkt i det verkliga lärandet.

Aktuella events

Öppet hus
November 18, 2023 1:00 PM
Läs mer
Öppet hus
March 16, 2024 1:00 PM
Läs mer
 Dekorativt element

Nyheter

Insamling till Musikhjälpen 2019 ThorenFramtid Falkenberg

Insamling till Musikhjälpen 2019 ThorenFramtid Falkenberg

Under hösten har eleverna på Thoren Framtid i Falkenberg arbetat med att förbereda inför insamling till årets upplaga av Musikhjälpen. Lärarna tillsammans med eleverna bestämde tidigt att de skulle skapa alster/konstverk och öva in låtar samt dans inför en basar som skulle hållas på skolan under musikhjälpenveckan. Elevernas engagemang i arbetet har varit enormt och deras vilja att få hjälpa andra har varit stor!

Läs mer

Lokal information

Säkerställ en plats nu