Digitalt öppet hus på Facebook

Digitalt öppet hus på Facebook

 Dekorativt element
Datum och tid
February 5, 2021 5:00 PM
Adress
https://www.facebook.com/Thoren-Framtid-Falkenberg-1937783499781190

Nytt datum pga av COVID-19 (tidigare 20/1)

Välkommen till digitalt öppet hus fredagen 5e februari kl. 17.00 på vår Facebook
Klicka här för att delta