Rektorn: Ingen elev faller mellan stolarna 

Rektorn: Ingen elev faller mellan stolarna 

 Dekorativt element
Av eleverna på grundskolan Thoren Framtid Vargen i Kiruna får i princip 100 procent gymnasiebehörighet. Detta enligt Friskolornas Riksförbunds årliga undersökning. – Här faller ingen elev mellan stolarna, säger rektorn Lena Häggström.

På många av Thoren Framtids grundskolor får nästan hundra procent av eleverna gymnasiebehörighet – en viktig nyckel till vuxenlivet. Den här artikeln är en del i en artikelserie om skolornas framgångar och arbetet bakom.

Thoren Framtid Vargen är en skola med 156 elever i årskurs 4 till 9. Skolan ligger nära naturen på gamla regementsområdet med utsikt över nya Kiruna centrum.

– Vi har en relationsbaserad undervisning och skolan bedriver även lägerverksamhet, vilket gynnar alla relationer på skolan, säger Lena Häggström.

Varje år sammanställer Friskolornas Riksförbund hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. Undersökningen från 2022/23 visar att åtta av Thoren Framtids tolv grundskolor låg i toppskiktet med nära 100 procent behöriga elever till gymnasiet. En av skolorna är Thoren Framtid Vargen.

– Hos oss får lärarnas bemötande mot eleverna alltid högsta betyg i elevenkäten. Skolan är relativt liten och alla känner alla. Vi har ett gediget och systematiskt elevhälsoarbete där ingen elev faller mellan stolarna, säger Lena Häggström.

Thoren Framtids grundskolor har de senaste två läsåren haft stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete och elevernas förutsättningar att nå goda resultat. Exempel på framgångsfaktorer är bland annat satsningar på elevhälsan, kollegialt lärande och samarbete mellan skolor och rektorer.

– Vi har tydliga rutiner för analys av måluppfyllelse och betyg och vi fördelar lärarresurser och specialpedagogens och speciallärarens tid efter elevernas behov. Vi arbetar formativt, inte summativt, hela läsåret, inte bara vid betygsavstämning, säger Lena Häggström.

Hon menar att en stor framgångsfaktor är det nära samarbetet med vårdnadshavarna.  

– Vårt arbetssätt förlikar sig väl med den pedagogiska diamanten, framför allt det verklighetsbaserade via lägerskolor – lära för livet – och det gemensamma med ordning och reda och höga förväntningar på eleverna. Vi har dessutom nästan ingen skadegörelse på skolan, säger Lena Häggström.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Började odla i skolan – fick uppmärksamhet över hela Sverige

Började odla i skolan – fick uppmärksamhet över hela Sverige

Ett test med lådor för hydroponisk odling blev startskottet för Thoren Framtid Axona i Kristianstad. I dag sitter man med i Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse, recenserar odlingsböcker, är med på mässor och skriver odlingsinstruktioner till andra skolor – till och med till skolor i Uganda.– Det är ett helt fantastiskt arbete, säger Andreas Andersson, lärare och biträdande rektor.

Läs mer
Godkänd inspektion på Thoren Framtid Axona

Godkänd inspektion på Thoren Framtid Axona

Skolinspektionen har granskat Thoren Framtids grundskola Axona i Kristianstad – och gett godkänt på alla punkter. – Vi är glada över att vårt gedigna kvalitetsarbete ger resultat, säger rektorn Anna Karlsson.

Läs mer
Närmare 100 procent gymnasiebehörighet för flertalet av Thoren Framtids grundskolor

Närmare 100 procent gymnasiebehörighet för flertalet av Thoren Framtids grundskolor

Friskolornas Riksförbund har sammanställt hur många elever som får gymnasiebehörighet på Sveriges alla grundskolor, både kommunala skolor och friskolor. Inom verksamhetsområdet Thoren Framtids grundskolor är resultaten positiva – åtta av Thoren Framtids tolv högstadieskolor har nästan hundraprocentig gymnasiebehörighet bland eleverna.

Läs mer