Läxhjälp och lovskola: Lärorika dagar med eleven i fokus på Thoren Framtid

Läxhjälp och lovskola: Lärorika dagar med eleven i fokus på Thoren Framtid

 Dekorativt element
Genom läxhjälp, lovskola och språkstöd har eleverna på Thoren Framtid de bästa förutsättningarna för att lyckas med sin skolgång. – Vårt mål är att våra elever ska vara bäst förberedda för framtiden, säger Helene Jonsson rektor på Thoren Framtid i Kalmar.

På grundskolan Thoren Framtid i Kalmar förbereds eleverna för framtiden genom att de varje vecka erbjuds fyra timmars läxhjälp på skoltid. De erbjuds även lovskola under alla terminens olika lovdagar. Dessutom ges alla flerspråkiga elever möjlighet till språkstöd.
– Vårt mål är att våra elever ska vara förberedda för framtiden så att de med självklarhet kan ta nästa steg i sin utveckling, därför arbetar vi proaktivt i vårt förhållningssätt mot elevens lärande, säger Helene Jonsson, rektor på Thoren Framtid i Kalmar.

Läxhjälp
I dag är det upp till varje enskild skola att erbjuda sina elever möjlighet till läxhjälp på skoltid men Thoren Framtid tycker att detta är ensjälvklarhet.
– Läxhjälpen är en viktig pusselbit för att höja våra elevers kunskaper. Här ges det fantastiska möjligheter att sitta med både ämneslärare och studiehandledare för att ta igen uppgifter eller förbereda sig inför stundande prov, säger Ali Kadhim studiehandledare på Thoren Framtid i Kalmar. 

Lovskola
Lovskola är ett sätt för våra elever att ta igen den så kallade utbildningsskuld som uppstått under den gångna terminen. Här ges elever möjlighet att tillsammans med ämneslärare, studiehandledare och pedagogiska resurser ta igen det de ligger efter med. Det kan handla om prov eller omprov som ska skrivas, uppgifter som ska göras och lämnas in eller att bara bli bättre i vissa ämnen där det finns stor förbättringspotential.

Till kommande lovskola (som blir sommarskolan) läggs stort fokus på de elever som går sista året i grundskolan så att de ska kunna komma in på sina gymnasieval.
– Lovskolan är en fantastisk möjlighet där våra elever får väldigt mycket hjälp “one-by-one” då vi oftast arbeta en handledare på tre elever, säger Ali Kadhim.

Språkstöd och Förberedelseklass
Flerspråkiga elever har enligt skollagen rätt till studiehandledning på sittmodersmål då detta enligt forskning gynna elevernas kunskapsresultat. Thoren Framtid har tagit detta till en högre nivå genom att erbjuda alla flerspråkiga elever språkstöd under ordinarie lektion.
– Genom att säkerställa undervisningen med duktiga behöriga ämneslärare kompletterar vi detta med duktiga studiehandledare som talar elevens modersmål. På så sätt kan vi säkerställa att våra flerspråkiga elever optimerar sitt lärande, säger Helene Jonsson.

Till nästa termin startas även en förberedelseklass som ska stödja de elever som är i behov av extra språkstöd. Här kommer elever lyftas ut ur vissa ordinarie lektioner för att kunna ges extra och djupare kunskaper inom olika ämnen där språket i dag är ett hinder.
– Tänk dig själv, du är bäst i klassen på matte när din familj plötsligt ska flytta till Kina. Alla böcker är på mandarin eller kinesiska, mattetalen förklaras med ord eller tecken. Om det då dyker upp en svensktalande person som översätter texterna och hjälper dig att både klara skolan och lär dig språket bättre, vore inte det helt fantastisk? Det är så vi nu kommer arbeta på Thoren Framtid i Kalmar, säger Ali Kadhim.

Viktigt att poängtera är att detta är en extra satsning för att optimera och säkerställa skolans flerspråkiga elevers lärande. Det ska alltså inte blandas ihop med den modersmålsundervisning skolan har då det är ett helt annat ämne i läroplanen.
– Vårt motto på Thoren Framtid är att vi sätter eleven i fokus. Vi är jättestolta över vårt koncept och det vi erbjuder våra elever samtidigt är det en självklarhet för oss i vår utveckling för att bäst förbereda våra elever för framtiden, avslutar Helene Jonsson.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Elevernas initiativ blev multisportplan

Elevernas initiativ blev multisportplan

På Thoren Framtid värderas inte bara kunskaper i olika skolämnen högt, utan även elevernas engagemang för att göra en skillnad i samhället. För knappt tre år sedan beslutade en grupp elever från Thoren Framtid Kalmar att påverka sin omvärld. De hade en vision om att skapa en multisportplan – och nyligen fick eleverna se sin dröm bli verklighet när ritningarna till den planerade planen visades.

Läs mer
Elevernas kulturprojekt: lösa dilemma med skådespelare

Elevernas kulturprojekt: lösa dilemma med skådespelare

I mars fick välkomnade Thoren Framtid Kalmar skådespelaren Fabian Hedlund till skolan. På agendan stod en interaktiv föreställning om ett knepigt dilemma – där eleverna fick vara med och bestämma utgången.

Läs mer
Välkomna till Thoren Framtids fritidshem!

Välkomna till Thoren Framtids fritidshem!

Här arbetar en engagerad och väl sammansvetsad personalgrupp som verkligen brinner för fritidsverksamheten. Många har arbetat tillsammans i många år, vilket visar på en hög trivsel och nöjdhet, något som också avspeglar sig i verksamheten.

Läs mer