Thoren Framtid blir dubbelt så bra

Thoren Framtid blir dubbelt så bra

 Dekorativt element
Till nästa termin inför grundskolan Thoren Framtid tvålärarsystem, något som kommer ge eleverna dubbelt så mycket hjälp. - Eleverna blir mer sedda, får mer hjälp och får en större chans att lära sig mer, säger Helene Jonsson, rektor på Thoren Framtid i Kalmar.

Med högre lärartäthet, klassöverskridande samplanering och täta samarbeten mellan lärare kommer Thoren Framtid ta ett ännu större ansvar för sina elevers måluppfyllelse.

– Vårt motto på skolan är att vi sätter eleverna i fokus, och detta är bara ett led i utvecklingen att bäst förbereda våra elever för framtiden, säger Helene Jonsson.

Forskning visar att ju yngre eleverna är, desto större betydelse har lärartätheten. Detta är något Thoren Framtid i Kalmar tagit fasta på – inte genom mindre klasser, utan genom fler pedagoger och kollegialt samarbete.

– Vi är redan i dag den lilla skolan med fokus på eleverna, nu tar vi det ett steg längre och inför något unikt här i Kalmar. Med tvålärarsystemet kommer vi ge våra elever dubbelt så mycket hjälp mot om det bara varit en lärare i klassrummet, säger Helene Jonsson.

I dag har skolan redan tvålärarsystem i de lägre åldrarna, vilket haft stor framgång. Nu införs det på hela skolan, från förskoleklass till årskurs nio, då detta kommer ge både elever och lärare bättre förutsättningar för lärandet.

Ett pedagogiskt lyft

Elin Kraaijenbrink och Ellen Glivingkant är två lärare på Thoren Framtid i Kalmar som redan ingår i ett två lärarsystem. De menar att det har varit ett pedagogisk lyft för såväl dem själva som för deras elever att arbeta tillsammans i klassrummet.

– Vi kan dela upp klassen och ge eleverna mer fokus, bättre hjälp och djupare genomgångar. Eleverna får dubbelt så mycket hjälp mot om jag varit ensam med klassen, säger Elin Kraaijenbrink.

– Det är lättare och tryggare att vara två i klassrummet där vi kan stötta varandra. Vi kan upprepa det vi ska lära ut och hjälpa eleverna på ett helt annat sätt än om jag skulle vara själv, säger Ellen Glivingkant.

En annan framgångsfaktor med tvålärarsystemet är att lärarna säkrar upp bedömningar av elevers arbete. Det finns många fler positiva effekter som tvålärarsystemet för med sig.

– Det kommer bland annat bidra till en automatisk kompetensutveckling där våra lärare kommer lära av varandra, utbyta idéer och tankar inom det pedagogiska ledarskapet på ett utvecklande sätt. Dessutom kommer lärare och elever få en lugnare arbetsmiljö och bättre studiero, vilket är ytterligare en framgångsfaktor i alla elevers lärande, avslutar Helene Jonsson.

Ellen Glivingkant och Elin Kraaijenbrink, lärare i klass 2-3 på Thoren Framtid Kalmar

 Dekorativt element

Fler nyheter

Elevernas initiativ blev multisportplan

Elevernas initiativ blev multisportplan

På Thoren Framtid värderas inte bara kunskaper i olika skolämnen högt, utan även elevernas engagemang för att göra en skillnad i samhället. För knappt tre år sedan beslutade en grupp elever från Thoren Framtid Kalmar att påverka sin omvärld. De hade en vision om att skapa en multisportplan – och nyligen fick eleverna se sin dröm bli verklighet när ritningarna till den planerade planen visades.

Läs mer
Elevernas kulturprojekt: lösa dilemma med skådespelare

Elevernas kulturprojekt: lösa dilemma med skådespelare

I mars fick välkomnade Thoren Framtid Kalmar skådespelaren Fabian Hedlund till skolan. På agendan stod en interaktiv föreställning om ett knepigt dilemma – där eleverna fick vara med och bestämma utgången.

Läs mer
Välkomna till Thoren Framtids fritidshem!

Välkomna till Thoren Framtids fritidshem!

Här arbetar en engagerad och väl sammansvetsad personalgrupp som verkligen brinner för fritidsverksamheten. Många har arbetat tillsammans i många år, vilket visar på en hög trivsel och nöjdhet, något som också avspeglar sig i verksamheten.

Läs mer