Stort engagemang för föreningslivet bland eleverna

Stort engagemang för föreningslivet bland eleverna

 Dekorativt element
Bland eleverna på Thoren Framtid Kalmar finns en stor vilja att förbättra området Oxhagen och erbjuda bättre förutsättningar för föreningslivet. Elever och ungdomar från Oxhagen har därför tillsammans med John Heyne som arbetar på skolan koordinerat ett upprop för att bygga en multisportplan.

– I Kalmar finns ungefär 450 föreningar men ingen av dem är verksamma i Oxhagen. De unga känner sig övergivna och vill engagera sig för att ge framtidstro i området. De vill själva ta ansvar för en positiv framtid, säger John Heyne.

Ungdomarna i området har på sin fritid genomfört en insamling av namnunderskrifter genom att knacka dörr och stå utanför köpcentrumet Giraffen, vilket vi har skrivit om tidigare. På tisdagen den 20 oktober planerar nu ungdomarna att lämna över namninsamlingen till kommunalråden.

– Att ungdomarna gör detta på fritiden visar en kraft och vilja att skapa förändring, säger John Heyne.

Ungdomarna har även tagit fram fler medborgarförslag som de planerar att skicka till politikerna. Bland förslagen lyfter de flera förbättringar som önskas i området, exempelvis belysning i gångtunnlarna.

 Dekorativt element

Fler nyheter

Elevernas initiativ blev multisportplan

Elevernas initiativ blev multisportplan

På Thoren Framtid värderas inte bara kunskaper i olika skolämnen högt, utan även elevernas engagemang för att göra en skillnad i samhället. För knappt tre år sedan beslutade en grupp elever från Thoren Framtid Kalmar att påverka sin omvärld. De hade en vision om att skapa en multisportplan – och nyligen fick eleverna se sin dröm bli verklighet när ritningarna till den planerade planen visades.

Läs mer
Elevernas kulturprojekt: lösa dilemma med skådespelare

Elevernas kulturprojekt: lösa dilemma med skådespelare

I mars fick välkomnade Thoren Framtid Kalmar skådespelaren Fabian Hedlund till skolan. På agendan stod en interaktiv föreställning om ett knepigt dilemma – där eleverna fick vara med och bestämma utgången.

Läs mer
Välkomna till Thoren Framtids fritidshem!

Välkomna till Thoren Framtids fritidshem!

Här arbetar en engagerad och väl sammansvetsad personalgrupp som verkligen brinner för fritidsverksamheten. Många har arbetat tillsammans i många år, vilket visar på en hög trivsel och nöjdhet, något som också avspeglar sig i verksamheten.

Läs mer